Saneerimismenetluse läbiviimine annab võimaluse potentsiaali omavat ettevõtet päästa ja mõistlikel tingimustel tegevust jätkata.
Meie spetsialiteediks on ettevõtete tervendamine ilma kohtulikku saneerimismenetlust läbi viimata. Korraldame ümber ebarentaablid tegevused. Peame läbirääkimisi koostööpartnerite ja ametkondadega. Vajadusel esindame vaidlustes ja kompromisside saavutamisel.

Omame palju edukaid kogemusi ettevõtete nõustamisel makseraskuste ületamiseks ja probleemide lahendamiseks.