Investeerime potentsiaaliga äriprojektidesse, mis võivad olla sattunud keerulisse olukorda. Selgitame välja vajadused ja võimalused kapitali kaasamiseks. Omandame osalusi või siseneme projektidesse muudel alustel vastavalt kokkuleppele.