Leiame mittetoimiva süsteemi kitsaskohad. Viime sisse vajalikud muudatused ja loome toimiva struktuuri. Lähtume eesmärgist luua parimad lahendused probleemide kõrvaldamiseks ja tulude tõstmiseks.