NÕUSTAMINE

Alustavale ettevõttele pakume abi alates ettevõtlusvormi valikust kuni raamatupidamise sisseseadmise ja vajalike tegevusteni edukaks käivitamiseks.
Tegutsevat ettevõtet toetame info ja praktilise abiga maksunõustamisest kuni erinevate projektide läbiviimise ja partnerite kaasamiseni.
Olukordades, kus on vajalik privaatsus või tuleb läbi viia igapäevasest tegevusest eraldiseisev projekt, saame pakkuda projektijuhtimise teenust.

ESINDAMINE

Mõnedel juhtudel on mõistlik kasutada esindajat väljastpoolt ettevõtet. Põhjuseks võib olla vajadus spetsiifiliste teadmiste järele, umbejooksnud läbirääkimised jne. 
Meilt saate vajadusel esindaja koostööpartneritega erinevate küsimuste lahendamiseks, samuti suhtluseks Maksu- ja Tolliameti ning muude ametkondadega.

Meie eesmärgiks on tagada kliendile pidev tugi ja vajalikud lahendused igas etapis, kiiresti ja hästi.